הישרדות 2017 הכירו את המתמודדים בעונה החדשה

הישרדות
צילום: אתר רשת

פורמט התוכנית מבוסס על התוכנית הישרדות שמשודרת בארצות הברית בערוץ CBS וכן במדינות רבות נוספות.

חברת ההפקה אוספת קבוצת אנשים שמספרם, מוצאם, גזעם ומינם משתנה מעונה לעונה, ולכאורה אין בינם קשר מוקדם. קבוצה זו נשלחת לאתר קשה למחיה, כגון אי בודד, והם נדרשים לחיות שם תקופת זמן, להתמודד במשימות שונות ועל פי תוצאות המשימות לקבל תגמולים ולקבוע מי ממשיך במשחק ומי מודח.

פסקה זו מתייחסת רק למאפייני המשחק המשותפים לכל העונות. השינויים בשיטת המשחק בכל אחת מהעונות מתוארים תחת הפסקאות המתאימות לעונה.


בשלב הראשון – המתמודדים מחולקים לשני שבטים, בכל שבט ישנם אותה כמות מתמודדים. השבטים חיים על שני איים שונים, ומתחרים זה בזה במשימות אתגריות

לכתבה המלאה: רשת